Svátek má: Erika

Regiony

Velikost textu:

Park u školy v Hejnicích i zahrady u domů seniorů čekají úpravy

Park u školy v Hejnicích i zahrady u domů seniorů čekají úpravy

Úpravou zahrady prochází areál pobočky frýdlantské Střední školy hospodářské a lesnické v Hejnicích.

Ilustrační foto
17. února 2020 - 07:00

Z areálu zmizí některé nebezpečné dřeviny a získá novou, přívětivou tvář. Další obdobné akce chystá kraj ještě u několika domovů seniorů: v Jindřichovicích pod Smrkem, Liberci-Františkově a Sloupu v Čechách.
Práce na revitalizaci parku v Hejnicích začaly na přelomu ledna a února. Tvoří ho řada vzrostlých stromů a rozmanité keře, rybník s drobným potokem a naučná stezka; je veřejně přístupný. Zároveň jej využívá pro své vzdělávací aktivity Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.

„Pokáceny budou odumírající, nebezpečné a neperspektivní stromy, zatímco ty hodnotné, které tvoří páteřní část parku, čeká ošetření. Zároveň se vysadí nové dřeviny. V rámci obnovy naučné stezky pak budou instalovány lavičky, naučné panely a popisky stromů v parku. Stezka bude následně sloužit pro podporu výukových programů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje i ke vzdělávání ostatních návštěvníků,“ uvedl Jiří Löffelmann, krajský radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova.Pokud bude příznivé počasí, skončí práce nejpozději v závěru května. „Součástí projektu je také následná péče o nově vysazené stromy, a to až do října roku 2023,“ upozornil Jiří Löffelmann.

„Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady činí 1,4 milionu korun, přičemž Liberecký kraj obdrží dotaci ve výši 770 tisíc korun,“ doplnila Radka Loučková Kotasová, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Letos Liberecký kraj uskuteční dva obdobné projekty — revitalizaci zahrad domovů důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem a v Liberci na Františkově. „Obě akce byly schváleny v Operačním programu Životní prostředí a během jara budeme vybírat dodavatele prací. Ty by měly začít na podzim,“ řekla Radka Loučková Kotasová.

Zatím posledním obdobným projektem, který má kraj rozpracovaný, je revitalizace parku u domova důchodců ve Sloupu v Čechách. „Tento projekt byl do Operačního programu Životní prostředí podán na konci října 2019 a v současné době jej stále hodnotí poskytovatel dotace. Pokud vše půjde dobře, mohlo by se i v tomto případě začít ještě letos na podzim,“ uzavřela Radka Loučková Kotasová.

Libereckénovinky.cz informoval Jan Mikulička, tiskový mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(red,libereckenovinky.cz,foto:arch.)